Companii - Servicii legate de documentare si informatii tematice - Moldova

Rafineaza cautarea:
Descopera Top Companii de incredere

Evilinlux SRL

Evidența contabilă: - Servicii de evidență contabilă; - Restabilirea evidenței contabile; - Efectuarea și darea rapoartelor în instanțele de resort; - Verificare cu Inspectoratul Fiscal; - Consultații contabile. În domeniul resurselor umane (cadre): - Perfectarea documentelor și evidența personalului în cadrul întreprinderii conform legislației; - Calcularea nivelului minim de salarizare conform categoriilor; - Elaborarea statelor de personal și a regulamentului intern; - Elaborarea și întocmirea contractelor individuale de muncă și de răspundere materială; - Elaborarea fișelor de post; - Întocmirea tabelelor de pontaj; - Întocmirea registrelor de evidență a personalului; - Restabilirea arhivei personalului. În domeniul protecției muncii: - Întocmirea documentelor în domeniul securității și sănătății în muncă; - Elaborarea instrucțiunilor de protecție pentru fiecare funcție; - Consultanță referitor la instructajul introductiv și la locul de muncă. Asistență juridică (jurist-avocat): - Întocmirea contractelor de colaborare cu partenerii; - Întreprinderea măsurilor de rambursare a datoriilor de la debitori; - Întocmirea cererilor, reclamațiilor, reprezentarea în instanțele de judecată; - Asistență juridică la fondarea, înregistrarea întreprinderii, suspendarea sau încetarea activității economice a întreprinderii.

  • Servicii si consultanta in management financiar
  • Consultanta in domeniul fiscal
  • Consultanta in domeniul fiscalitatii pentru persoane juridice...
Inapoi in partea de sus a paginii