Servicii financiare si de asigurari - lista companii Moldova

Rafineaza cautarea:
Inapoi
Rezultatele selectiei pentru : Moldova
819 Companii
Servicii financiare si de asigurari
Descopera Top Companii de incredere

Comertbank SA BC

Servicii bancare: acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobîndă; acordarea de credite (de consum și ipotecare, factoring cu sau fără drept de regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, eliberarea garanțiilor și cauțiunilor etc.); împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vînzarea, în cont propriu sau în contul clienților (cu excepția subscrierii valorilor mobiliare), de: instrumente ale pieței financiare (cecuri, cambii și certificate de depozit etc.); futures și opțioane financiare privind titlurile de valoare și ratele dobînzii; instrumente privind rata dobînzii; titluri de valoare. Acordarea de servicii de decontări și încasări; emiterea și administrarea instrumentelor de plată (cărți de credit sau de plată, cecuri de voiaj, cambii bancare etc.); cumpărarea și vînzarea banilor (inclusiv a valutei străine); leasing financiar; acordarea de servicii aferente la credit; operațiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vînzare a valutei străine; acordarea de servicii fiduciare (investirea și gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea și administrarea valorilor mobiliare și altor valori etc.; acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiții și acordarea de consultații privind investițiile; subscrierea și plasarea titlurilor de valoare și acțiunilor, operațiunile cu acțiuni; orice altă activitate financiară permisă de Banca Națională.

Furnizor de:

  • Banci comerciale
  • Banci pentru sectorul public (servicii complete)
  • Banci comerciale si de credit, cotate la bursa...
Inapoi in partea de sus a paginii
Analizati lista companiilor din Moldova, a caror activitate de baza este - Servicii financiare si de asigurari. Aceasta activitate include, de asemenea, domenii precum Banci comerciale, Servicii bancare, Asigurari generale si multe altele.