Companii - Scoli tehnice si profesionale, colegii si institute - Moldova

Rafineaza cautarea:
Descopera Top Companii de incredere

Universitatea Tehnica a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei, acreditată de stat, decorată cu medalia ”European Quality” Oxford, Marea Britanie, 2010), este unica instituţie de învăţământ superior ingineresc din Republica Moldova, asigură studii performante universitare și postuniversitare, desfășoară cercetări științifice, formare profesională continuă a specialiștilor, menține și extinde relații de parteneriat cu mediul socio economic din țară și peisajul universitar din străinătate. La Universitate studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS) conform Procesului Bologna, diplomele inginerești fiind recunoscute în țările Europei. Colaborarea internaţională constituie o prioritate a universităţii avându-se acorduri de colaborare cu 75 de universităţi din Belgia, Olanda, România, SUA, Canada, Germania, Franţa, Suedia, Ucraina, Spania, Bulgaria, Belarus Rusia, etc. În baza acordurilor bilaterale studenţii de la UTM efectuează stagii de practică tehnologică în ţările europene. Universitatea dispune de o bază tehnico-materială impunătoare cu 315 laboratoare, 95 clase de proiectare asistată de calculator, conexiune Internet și de o bază sportivă modernă: stadioane de nivel European; sală polivalentă pentru diferite sporturi. Studenţii sunt cazaţi în 12 cămine studenţeşti cu puncte medicale și cantine. Colectivele artistice studențești: Ansamblul „Tinereţea” ; Secţia de dansuri sportive; Fanfara sunt distinse cu multe diplome şi premii și se bucură de o mare popularitate. Universitatea este deschisă atât pentru persoanele dornice să obțină o calificare profesională de succes, cât și pentru entitățile din țară și străinătate privind stabilirea relațiilor de colaborare fructuoase. Mai multe: Specialități; Programe de masterat; Facultăți; Catedre/Departamente; Planuri de studii etc. puteți afla accesând: www.utm.md Facultăți de electronică și telecomunicații Facultăți de energetică și inginerie electrică Facultăți de calculatoare,informatică și microelectronică Facultăți de tehnologii în industria alimentară Facultăți de tehnologii în industria ușoară Facultăți de inginerie mecanică, industrială și transporturi Facultăți de urbanism și arhitectură Facultăți de cadastru, geodezie și construcții Facultăți de inginerie economică și business

  • Scoli tehnice si profesionale, colegii si institute
  • Institute universitare de tehnologie
  • Universitati (Facultati)...
Inapoi in partea de sus a paginii