Companii - Cursuri de instruire in afaceri, comert, marketing si publicitate - Moldova

Rafineaza cautarea:
Inapoi
Rezultatele selectiei pentru : Moldova
60 Companii
Cursuri de instruire in afaceri, comert, marketing si publicitate
Descopera Top Companii de incredere

Universitatea Tehnica a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei, acreditată de stat, decorată cu medalia ”European Quality” Oxford, Marea Britanie, 2010), este unica instituţie de învăţământ superior ingineresc din Republica Moldova, asigură studii performante universitare și postuniversitare, desfășoară cercetări științifice, formare profesională continuă a specialiștilor, menține și extinde relații de parteneriat cu mediul socio economic din țară și peisajul universitar din străinătate. La Universitate studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS) conform Procesului Bologna, diplomele inginerești fiind recunoscute în țările Europei. Colaborarea internaţională constituie o prioritate a universităţii avându-se acorduri de colaborare cu 75 de universităţi din Belgia, Olanda, România, SUA, Canada, Germania, Franţa, Suedia, Ucraina, Spania, Bulgaria, Belarus Rusia, etc. În baza acordurilor bilaterale studenţii de la UTM efectuează stagii de practică tehnologică în ţările europene. Universitatea dispune de o bază tehnico-materială impunătoare cu 315 laboratoare, 95 clase de proiectare asistată de calculator, conexiune Internet și de o bază sportivă modernă: stadioane de nivel European; sală polivalentă pentru diferite sporturi. Studenţii sunt cazaţi în 12 cămine studenţeşti cu puncte medicale și cantine. Colectivele artistice studențești: Ansamblul „Tinereţea” ; Secţia de dansuri sportive; Fanfara sunt distinse cu multe diplome şi premii și se bucură de o mare popularitate. Universitatea este deschisă atât pentru persoanele dornice să obțină o calificare profesională de succes, cât și pentru entitățile din țară și străinătate privind stabilirea relațiilor de colaborare fructuoase. Mai multe: Specialități; Programe de masterat; Facultăți; Catedre/Departamente; Planuri de studii etc. puteți afla accesând: www.utm.md Facultăți de electronică și telecomunicații Facultăți de energetică și inginerie electrică Facultăți de calculatoare,informatică și microelectronică Facultăți de tehnologii în industria alimentară Facultăți de tehnologii în industria ușoară Facultăți de inginerie mecanică, industrială și transporturi Facultăți de urbanism și arhitectură Facultăți de cadastru, geodezie și construcții Facultăți de inginerie economică și business

  • Scoli tehnice si profesionale, colegii si institute
  • Institute universitare de tehnologie
  • Universitati (Facultati)...

SBC - HR SRL

Agenția de recrutare și plasare de personal SBC-HR este unica companie prestatoare de soluții complete în domeniul managementului personalului și managementului organizațional. Colaboratorii agenției noastre sunt specialiști de calificare înaltă cu o experiență unică de lungă durată în domeniul resurselor umane. Noi garantăm că în cazul în care ați decis să vă adresați nouă veți obține o tehnologie, un instrument sau un specialist care corespunde cel mai bine cerințelor Dumneavoastră. Soluțiile oferite de SBC-HR includ: căutarea și selecția personalului de orice nivel; diagnosticul personalului existent cu privire la corespunderea cu postul ocupat; elaborarea și implementarea sistemelor de evaluare a personalului; elaborarea și implementarea sistemelor de motivare materială; elaborarea și implementarea sistemelor de motivare nematerială, diagnosticul și formarea culturii corporative; elaborarea și implementarea sistemului KPI; planificarea carierei, formarea personalului de rezervă, dezvoltarea și instruirea personalului; elaborarea pachetului complet de documente reglementare din cadrul companiei; orientare profesională; auditul sistemului de management al personalului; elaborarea complexă a sistemului de management al personalului; auditul documentației cu privire la personal; outsourcing-ul documentației cu privire la personal; consultanță pentru manageri în vederea conducerii businessului. Toate soluțiile noastre sunt destinate managerilor și proprietarilor care sunt interesați în obținerea unor pîrghii puternice de conducere a businessului, adică celora care doresc să conducă permanent rezultatul. SBC-HR - cele mai utile soluții în domeniul resurselor umane!

  • Consultanta in managementul de afaceri
  • Consultanta in strategia de corporatie
  • Consultanta in gestionarea inteligenta a datelor pentru conducerea afacerii...
Inapoi in partea de sus a paginii